Image Perfect 3500

Image Perfect 3500

- plotrová kalandrovaná monomerická PVC fólie
- solventní akrylové lepidlo
- 75 μm s návinem 50 bm
- exteriérová životnost: bílá, černá: 6 let
                                   transparent, barvy, metalické: 4 roky

Image Perfect 3500