Oramask

Oramask

- měkčená monomerická PVC fólie vhodná pro nerovné povrchy
- semipermanentní polyakrylátové lepidlo s nízkou konečnou lepivostí
- 80 μm s návinem 50 bm

Oramask